Pézarchesskogen

77 - Seine-et-Marne

 dimma

 −1,18°C
temperatur

 92 %
fuktighet

 2,1 km/h
vind

 1023 hPa
atmosfärstryck

Pézarcheskogen finns på orten med samma namn, i Seine-et-Marne departementet cirka sextio kilometer från Paris.

Pézarcheskogen finns i Yerresdalen i regionen Briarde. Här, i närheten av Crécyskogen och kyrkan Saint Nicolas fron 1100-talet, tycks naturen ha tagit överhanden. Mitt i träskens förundrande mångfald växer det en mängd mycket vackra ekar tillsammans med otaliga andra arter och till glädje för alla de djur som bosatt sig här.

PEFC-certifiering : Ja

Hållbart ledningsdokument : Skogsförvaltningsplan

Antagande av ledningsdokument : 5 mar 2018

Ledningen vändning : 4 sep 2017

Miljö & lokalisering : Les forêts de Pézarches est bordée au nord par le ruisseau Ru de la Poix. La forêt de Pézarches est issue d’un ancien taillis sous futaie qui a été fortement impacté par les coups de vent successifs. Malheureusement il n’y a que peu de traces de gestion

Skogar : Öppen för allmänheten

 Kartografi

Ett foto av Pézarchesskogen

 Skogsnyheter

 Foto