Vores udvalg af træer

Tag en tur i skoven – og vælg din træart

Pack : 
Composition de pack
Composition de pack
Composition de pack
-5% 608PackArticle25020%pack_nature.jpgNaturpakken Pakkeløsning varie_selon_essence variablehttps://ecotree.fr/da/offres/pack/naturpakkenhttps://ecotree.fr/da/offres/pack/naturpakken
Naturpakken

3 forskellige aldersgrupper

Afhænger af træarten

Gennemsnitlig tid til fældning: 66 år

Pack : 
Composition de pack
Composition de pack
Composition de pack
Composition de pack
Kun 59 på lager -10% 611PackArticle49920%pack_forestier.jpgDen Grønne Pakke Pakkeløsning varie_selon_essence variablehttps://ecotree.fr/da/offres/pack/den-groenne-pakkehttps://ecotree.fr/da/offres/pack/den-groenne-pakke
Den Grønne Pakke

4 forskellige aldersgrupper

Afhænger af træarten

Gennemsnitlig tid til fældning: 55 år

Pack : 
Composition de pack
Composition de pack
Composition de pack
Kun 61 på lager 625PackArticle10820%pack_famille.jpgFamiliepakken Pakkeløsning varie_selon_essence variablehttps://ecotree.fr/da/offres/pack/familiepakkenhttps://ecotree.fr/da/offres/pack/familiepakken
Familiepakken

3 forskellige aldersgrupper

Afhænger af træarten

Gennemsnitlig tid til fældning: 55 år

Rødeg - Luthenay-skoven (58)502Arbre1820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYXJ0aWNsZS8wMDAxLzAxL2JlNTc2MTVkN2QwZTE4ODYxMGNmNjRiMDgwM2QyZTM1NGRhMDJmMTMuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6IDgxMCwiaGVpZ2h0Ijo0NTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ==RødegFremtidig plantning Luthenay-skoven 58https://ecotree.fr/da/valgmuligheder/skove/luthenay-skovenhttps://ecotree.fr/da/valgmuligheder/58-nievre/luthenay-skoven/roedeg/502
Rødeg

Alder: 0 til 2 år

Luthenay-skoven

Tid før fældning: 72 år

Grøn douglasgran - Luthenay-skoven (58)433Arbre1820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYXJ0aWNsZS8wMDAxLzAxLzEyOWU0MjI1N2U2YjExYzYxYzNkMTRhZTFjNWM5MzdlYzdlM2I1ZWQuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6IDgxMCwiaGVpZ2h0Ijo0NTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ==Grøn douglasgranAlder: 20 til 25 år Luthenay-skoven 58https://ecotree.fr/da/valgmuligheder/skove/luthenay-skovenhttps://ecotree.fr/da/valgmuligheder/58-nievre/luthenay-skoven/groen-douglasgran/433
Grøn douglasgran

Alder: 20 til 25 år

Luthenay-skoven

Tid før fældning: 37 år

Ceder - Palotas-skoven (23) Kun 51 på lager 620Arbre1820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYXJ0aWNsZS8wMDAxLzAxLzE0ODc4M2M3NTM0YzY3ZmZjZWEyZmNkMDE3M2Q1YjVjMDcyM2E4NzMuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6IDgxMCwiaGVpZ2h0Ijo0NTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ==CederUensaldrende skov Palotas-skoven 23https://ecotree.fr/da/valgmuligheder/skove/palotas-skovenhttps://ecotree.fr/da/valgmuligheder/23-creuse/palotas-skoven/ceder/620
Ceder

Uensaldrende skov

Palotas-skoven

Tid før fældning: 69 år

Kæmpethuja - Palotas-skoven (23) Kun 9 på lager 599Arbre1820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYXJ0aWNsZS8wMDAxLzAxL2JhMTBiODkwNzJhYjljOGY4ZjczYmY1ZWQwNWUzNDZjNGU2ZTg4OTQuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6IDgxMCwiaGVpZ2h0Ijo0NTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ==KæmpethujaUensaldrende skov Palotas-skoven 23https://ecotree.fr/da/valgmuligheder/skove/palotas-skovenhttps://ecotree.fr/da/valgmuligheder/23-creuse/palotas-skoven/kaempethuja/599
Kæmpethuja

Uensaldrende skov

Palotas-skoven

Tid før fældning: 48 år

Ædelgran - Palotas-skoven (23) Kun 4 på lager 644Arbre1820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYXJ0aWNsZS8wMDAxLzAxLzQ1YTEyNmY4NzRkMTgyY2FkNDk2Mzg4MWY3NTYzNWU0OGQ0ZTZmNjQuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6IDgxMCwiaGVpZ2h0Ijo0NTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ==ÆdelgranUensaldrende skov Palotas-skoven 23https://ecotree.fr/da/valgmuligheder/skove/palotas-skovenhttps://ecotree.fr/da/valgmuligheder/23-creuse/palotas-skoven/aedelgran/644
Ædelgran

Uensaldrende skov

Palotas-skoven

Tid før fældning: 76 år

Lærk - Palotas-skoven (23) Kun 0 på lager Udsolgt 583Arbre1820%https://d32qe1r3a676y7.cloudfront.net/eyJidWNrZXQiOiJibG9nLWVjb3RyZWUiLCJrZXkiOiAiYXJ0aWNsZS8wMDAxLzAxLzIxMzM0MDI4MTMyOTM2Mjk4ZjViN2U4YmEyMWYyNjE0Y2IwZGMwNzQuanBlZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0aCI6IDgxMCwiaGVpZ2h0Ijo0NTAsImZpdCI6ImNvdmVyIn19fQ==LærkUensaldrende skov Palotas-skoven 23https://ecotree.fr/da/valgmuligheder/skove/palotas-skovenhttps://ecotree.fr/da/valgmuligheder/23-creuse/palotas-skoven/laerk/583
Lærk

Uensaldrende skov

Palotas-skoven

Tid før fældning: 45 år