Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder mit køb af træer helt præcist? Kan jeg se dem i virkeligheden? Modtager jeg information om tilstanden på mine træer?
Når dine træer er købt, vil de blive synlige på den konto, du har oprettet tidligere. Du vil derefter blive forsynet med geolokation på dine træer takket være satellitkort og billeder af skoven, de befinder sig i. Du vil også have adgang til en CO2-absorptionsmåler og en værditæller, som viser værdien af din træinvestering over tid. Du kan selvfølgelig logge ind på din konto til enhver tid. Du vil også modtage et nyhedsbrev flere gange om måneden, der informerer dig om vores arbejde og om dine træers sundhed. Hvert år udarbejder vi desuden en detaljeret ledelsesrapport, der giver dig mulighed for at forstå og vurdere vores arbejde med vedligeholdelse og forbedring af alle skovområderne. De fleste af vores skove er åbne, og det betyder, at du kan besøge dine træer når som helst, så længe ordene "Åben for offentligheden" er angivet ved den pågældende skov.
Hvad viser, at jeg er blevet træejer? Får jeg udstedt et certifikat?
I det franske retssystem er et træ defineret som ’forventet løsøre’. Således gælder samme lovgivning altså også for dit nye grønne aktiv som ved andre bevægelige genstande (dvs. en stol, en computer osv.). Derfor er det fakturaen, der vidner om dit ejerskab over træet. Vi opdaterer og viser den automatisk på din konto, efter at din betaling er accepteret.
Hvordan finder jeg mine træer? Er der risici med hensyn til deres bæredygtighed? Vil nogle træer blive fældet før tid?
Dine træer kan spores via deres GPS-koordinater, som også giver dig mulighed for at identificere de skovområder, hvor dine købte træer er placeret. Dine træer er synlige på din personlige konto, og du kan til enhver tid besøge dem, så længe ordene "Åben for offentligheden" er angivet ved den pågældende skov. I forhold til potentielle naturrelaterede risici og nødvendig vedligeholdelse forbeholder EcoTree sig dog retten til at fjerne bestemte træer, hvis vores skovselskab mener, at det er bedst for skoven, den fremtidige høst eller andre aktiviteter. For at opsummere så bidrager du til udviklingen af en hel skov, og du vil stadig drage fordel af indtægterne fra træstammerne efter nedskæring proportionalt til din oprindelige investering.
Hvad omfatter prisen på mit træ? Bliver jeg opkrævet ekstra gebyrer? Eventuelle skatter?
Når du har betalt for dine træer, vil der ikke blive krævet yderligere udgifter. Udover skovekspertise og vedligeholdelse (fx svampebehandling, rydning, beskæring og udtynding) tager EcoTree og dets skovselskab sig også af alt med skovvæsen og skatter (f.eks. notarielle gerninger, ejendomsskatter eller matrikulære gebyrer).
Indgår plantning af træer også i mit køb, eller er træerne allerede plantet?
I tilfælde af et lidt ældre træ er det naturligvis allerede plantet. Med yngre planter afhænger det dog af det øjeblik, hvor du køber. EcoTree og dets skovselskab respekterer nemlig sæsonerne og genplanter kun om vinteren for bedre at kunne forudse efterspørgslen det kommende år. Når efterspørgslen er for høj, kan de, der ikke foretrækker at vente, bruge systemet til forsalg til at foretage opkøb på forhånd.
Hvad sker der med mine træer og træstammerne, når de er fældet? Genplantes landarealet efterfølgende?
Når dine træer er blevet fældet, sælges de til savværkere, som vi samarbejder med og har valgt i henhold til miljøansvarlige kriterier. Vores økonomiske model her hos EcoTree forsøger både at omdanne og kontrollere produktionskæden i Frankrig ved at gøre brug af små kredsløb og arbejde med lokale aktører. Efter selve nedskæring sikrer vi sund og bæredygtige vækst i vores skove via brug af bæredygtige metoder og vores engagement til genplantning. Det er lige netop det, som EcoTree og dets skovselskab står for.
Hvor lang tid tager det, før træerne er fuldvoksne, og hvornår bliver de fældet?
EcoTree tilbyder flere træarter i forskellige aldersklasser. Træets alder samt den forventede tid, der er tilbage inden dets fældning specificeres altid (undtagen træer, der forvaltes i uensaldrende skove).
Hvor meget CO2 absorberes gennemsnitligt pr. træ?
Træets kapacitet til at optage CO2 kan variere enormt. Det afhænger af træets art, dets eksponering for lys, dets vækststadie, temperaturændringer, mængden af vand der er til rådighed og jordkvaliteten. De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) fastslog, at det gennemsnitlige træ absorberer 10 kg CO2 pr. år. Eksperter har på grund af vores træarter anslået en gennemsnitlig værdi på 30 kg.
Hvordan kan jeg fælde mit træ? Hvad er den bedste tid for fældning? Gør I det automatisk og uden godkendelse?
EcoTree og dets skovselskab er forpligtet til at plante træer ifølge planerne for skovforvaltning, som er i overensstemmelse med de regionale retningslinjer for CRFPF. Dette gør det muligt for vores skovbrugsaktioner at være af langsigtet karakter. Det er derfor ikke muligt at fælde træer vilkårligt uden nogen gyldig grund for en sådan handling. Træhugst besluttes efter høring af vores skovekspert og forskellige lokale partnere. Du kan nægte, men vi anbefaler på det kraftigste, at du følger rådene fra vores specialister i skov- og bæredygtig udvikling.
Må jeg donere mit træ?
Som ejer af dine træer kan du frit beslutte, hvad der skal gøres med dem. Du kan donere det til et familiemedlem, en ven eller en organisation (NGO). Du har mulighed for at give træer væk via din personlige konto på vores hjemmeside.
Hvad er mine forpligtelser over for andre træejere på samme jordstykke som mig?
Ingen. EcoTree og dets skovselskab tager sig af alt. Husk, at køb af træer ikke er det samme som at erhverve aktier i en skovfond. Du vil ikke have samme juridiske status, rettigheder og forpligtelser som medlemmer af en gruppe for skovbrug.
Hvordan modtager jeg afkastet af min investering?
Du vil modtage afkastet af din investering, når dine træer har opfyldt deres formål og er blevet fældet. På det tidspunkt vil du blive underrettet af EcoTree, og alle økonomiske gevinster overføres fuldt ud til dig. Det er derfor, EcoTree beder dig om at give os dine kontooplysninger og kontooplysninger på en betroet tredjepart.
Hvad sker der med min investering i tilfælde af dødsfald, eller hvis I ikke længere kan få fat på mig? Hvorfor kræver I, at jeg udpeger en betroet tredjepart?
I overensstemmelse med de almindelige regler for arv vil din investering gå til dine rettighedshavere, medmindre andet er angivet (fx i et testamente). For at bevare de rettigheder, du har erhvervet i forbindelse med fældning af dine træer, kræver EcoTree dig, at du udpeger en betroet tredjepart på din personlige konto, som vi kontakter, hvis vi ikke længere kan få fat på dig.
Hvordan kan man estimere videresalgsprisen på træer? Garanterer I investeringens præstation?
Videresalgsprisen på et træ er bestemt af flere økonomiske indikatorer (træpriser, udbud og efterspørgsel) og kvaliteten af skovens udbytte. Sidstnævnte stiger i øjeblikket kraftigt, og afkastkvaliteten skyldes primært god skovforvaltning, som EcoTree og dets skovselskab garanterer. I stedet for at give dig det komplette sæt af tal og figurer, som vores analyse er baseret på, beder vi dig om at kigge på de mange officielle rapporter, der bekræfter skovens enorme potentiale. Træ er en særlig sikker investering, hvilket vises af indikationen for salgsprisen af stående tømmer, der er fastsat af den nationale fagforening France Bois Forêt. Sådanne indikatorer vil give dig en objektiv idé om det afkast, du kan forvente, men som ikke kan garanteres af EcoTree og dets gruppe for skovbrug.
Hvordan betaler i jer selv?
EcoTree er først og fremmest en aktør med fokus på det sociale aspekt og solidaritet, og som har til formål at øge bevidstheden om den nuværende tilstand og problemer i de franske skove. Vores priser er lave, fordi EcoTrees rentabilitet er forbundet med salgsmængden. EcoTree tjener penge på træets indledende pris.
Er mine aktiver betinget af EcoTrees økonomiske sundhed? Hvad sker der med mine træer, hvis jeres virksomhed lukker eller går konkurs?
Dette er et legitimt spørgsmål. Det er lige så relevant for en iværksætter som for en international investeringsbank, der erklærer konkurs efter en global finanskrise. Det centrale punkt med EcoTree er, at du er ejer af dine træer fra købsdatoen. Vi anvender derved det franske retsprincip af forventet løsøre ('bien de meuble par anticipation'). Retlige præcedenser har været konstante i sådanne sager. Køberen af forventet løsøre er i forvejen berettiget til ejendomsretten, så snart salget er gennemført (CA Rouen, 28. september 2005, nr. 03/00014, JurisData nr. 2005-285674). Derudover ejer EcoTree et skovselskab, der forvalter de skove, der er til salg. En 60-årig lejekontrakt er på plads mellem skovselskabet og EcoTree med forpligtelser (skovvedligeholdelse, overdragelse af træejendom mv.) i bytte for en leje. Hvis EcoTree skulle gå konkurs, ville køberen af skovselskabet være forpligtet til at respektere alle lejeaftalernes forpligtelser. Dine aktiver er derfor fuldstændig uafhængige af EcoTrees økonomiske sundhed. EcoTree klarer sig under alle omstændigheder meget godt og har ikke til hensigt at stoppe her. Nye institutionelle investorer har sluttet sig til EcoTree, hvilket demonstrerer koncernens bæredygtighed i dag samt dets fremtidige potentiale.
Jeg vil gerne stoppe med at bruge EcoTree nu, men kan jeg få den startkapital tilbage, som jeg har investeret? Hvornår er det mest interessante tidspunkt at sælge mine træer?
EcoTree sikrer ikke likviditeten for sine investorers skovaktiver (dvs. frasalg før fældning af træet). Det er først muligt at få sit udbytte ved enden af træets livscyklus. I modsætning til et finansielt produkt ligger værdien af investeringen faktisk i vores langsigtede engagement i god skovforvaltning. Det er derfor vigtigt at betragte denne investering som en langsigtet investering uden en likviditetsgarantiordning. Investoren kan dog til enhver tid beslutte at overføre sine aktiver til en tredjepart, undtagen for juridiske personer, hvis overførsler er under tilsyn. Investoren kan overføre sine ejendomsrettigheder til enhver tredjepart efter eget valg. Når en tredjepart er blevet indberettet til EcoTree, overføres investorens oprindelige rettigheder og forpligtelser til tredjeparten. EcoTree tilbyder også at købe dine træer retur inden for 6 måneder af købsdatoen. Generelt bør det siges, at et træ erhverver sin kapitaliserede værdi ved afslutningen af dets livscyklus, når det er fældet. Kun tid kan give dig mulighed for at høste frugten af din investering. Naturligvis vil EcoTree underrette dig på det bedste tidspunkt.
Hvad er forskellen mellem et træabonnement og et almindeligt engangskøb?
Som navnet antyder, giver 'træabonnement' dig mulighed for at erhverve træer automatisk hver måned. Abonnementet giver EcoTree mulighed for at forudse efterspørgslen og dermed skabe ledelsesplaner og anvende skovteknikker, der er endnu mere effektive og miljøvenlige på langt sigt. Derfor opfordrer vi til at tegne et abonnement med træer. Med et træabonnement har du eksklusiv adgang til sjældne træarter eller til træer med særligt korte udsigter for fældning. Du vil desuden få adgang til eksklusive artikler på vores blog, og hvert år bliver din loyalitet belønnet med et ekstra skovfuld træer, som afspejler dit abonnements størrelse (10 træer månedligt som abonnement = 10 træer ekstra ved abonnmentårets udgang).
Hvilken slags træer vil jeg få hver måned med et abonnement? Hvem udvælger dem og under hvilke kriterier?
EcoTrees skovforvalter, Vianney, sammensætter abonnenternes træer hver måned baseret på EcoTrees nye skove, de tilgængelige træarter samt deres anvendelse i forhold til biodiversitet. Hans ekspertise og originalitet skaber fantastiske sammensætninger. Vær opmærksom på, at abonnenter prioriteres, når det kommer til sjældne træarter eller til træer med særligt korte udsigter for fældning.
Matcher værdien af de udvalgte træer hver måned præcis det månedlige beløb på mit abonnement?
Ikke nødvendigvis, da det er umuligt at ramme det præcise beløb hver måned. Det ville være ærgeligt ikke at lade dig nyde godt af en række smukke træer, udelukkende fordi dit abonnements månedlige betaling ikke rækker til det. Derfor sørger EcoTree for, at den årlige sum af dine betalinger svarer til værdien af dine udvalgte træer fra hele året. Derved vil værdien af din træportefølje med et abonnement altid være højere end eller lig med en portefølje bestående af almindelige engangskøb.
Som træabonnent har jeg bemærket at værdiansættelse af mine træer ikke altid stemmer overens med beløbet på min investering. Hvorfor?
Idéen ved et abonnementet er at foreslå en kombination af forskellige træarter, der ikke altid koster det samme. Vi tilføjer derfor træer til din portefølje, som nogle gange er dyrere og nogle gange billigere end din månedlige investering. Men bare rolig, EcoTree sørger for, at den årlige betalingssum svarer til værdien af de træer, der er udvalgt for dig i løbet af året. Derved vil værdien af din træportefølje med et abonnement altid være højere end eller lig med værdien af en portefølje bestående af almindelige engangsskøb.
Kan træer, der er købt tidligere, tilføjes til et træabonnement?
Dit træabonnement vil ikke ændre på træer, du har købt tidligere, eller hvis du senere vil foretage køb af bestemte træer hos EcoTree. Disse indkøb er ikke en del af træabonnementet, men deres effekt på natur og kulturarv tilføjes til abonnementet. Både træer, der er købt enkeltvis, såvel som træabonnementet registreres på din personlige konto.
Kan jeg afslutte mit træabonnement til enhver tid?
Du kan til enhver tid afslutte dit abonnement, og alt, hvad du skal gøre, er at sende os en e-mail. Vi sender derefter en afbestillingsformular tilbage via e-mail. Opsigelsen af dit abonnement vil træde i kraft senest tre arbejdsdage efter formularens tilbagesendelse. Du forbliver naturligvis ejeren af alle dine træer, der er erhvervet inden opsigelsesdatoen.
Kan jeg forære et abonnement, og hvordan?
Når du abonnerer på et abonnement, kan du altid beslutte at give det væk - og hvornår du har lyst til at gøre det. For at gøre dette skal du bare logge ind på din personlige konto og derefter gå til fanen "Abonnementer". Tilføj modtageren, og vælg det abonnement du gerne vil give væk. Du skal derefter vælge at underrette modtageren ved at sende dem et gavekort via e-mail eller ved at udskrive det, så du selv kan aflevere det. Bemærk, at din modtager skal indtaste den angivne gavekode for at kunne overtage dit abonnement. Tøv ikke med at sende det til din modtager igen (en e-mail kan let overses eller lande i spammappen, og et trykt gavekort kan nemt gå tabt). Hvis de ikke indtaster deres gavekode, kan vi gensende det tre gange fra vores side (i det omfang du har udfyldt deres e-mail korrekt), samtidig med at du får besked, hver gang vi gør det.
Kan jeg give et abonnement som gave til børn, der endnu ikke er gamle nok til at tilmelde sig en personlig EcoTree-konto?
Absolut! Udpeg en repræsentant (f.eks. en forældre til den heldige gavemodtager) og tilbyd ham/hende abonnementet ved at udfylde deres e-mailadresse. Alternativt kan du beholde abonnementet på din konto, og så snart børnene er gamle nok til at have deres egen e-mailadresse, kan du overføre abonnementet fra din personlige konto (i abonnementsektionen). For at gaven bliver mere virkelig, kan du lave et gavekort til tidspunktet for overførslen.
Er det muligt at få et fysisk gavekort sammen med træabonnementerne?
Det er naturligvis også muligt at lave et personligt fysisk gavekort. Når du beslutter dig for at overføre abonnementet (fra din personlige konto, i abonnementsektionen), bliver du bedt om at lave et gavekort. Du vælger derefter det billede, du bedst kan lide blandt de forskellige forslag. Skriv derefter den besked, du vil have, og udskrive det til sidst. Bemærk, at for at modtage dit abonnement skal din modtager indtaste den angivne gavekode.
Kan jeg forære mine træer væk, og hvordan?
Fra din personlige konto kan du beslutte at give eventuelle træer som gave, når du vil. For at gøre dette skal du bare logge ind på din personlige konto og derefter gå til fanen "Gaver". Tilføj dine modtagere, og vælg derefter, hvad du gerne vil give væk. Du skal nu vælge at underrette dine modtagere ved at sende dem et gavekort via e-mail eller ved at udskrive det selv og afleverer til dem på den måde, du vil. Bemærk at for at overtage deres træ(er) skal dine modtagere indtaste den angivne gavekode. Du er velkommen til at sende det til dine modtagere igen (en e-mail bliver hurtigt overset eller sendt til spammappen, og et udskrevet gavekort kan gå tabt). Hvis de ikke indtaster deres gavekode, kan vi sende til dem tre gange (hvis deres e-mail er udfyldt korrekt), samtidig med at du får besked hver gang, vi gør det.
Kan jeg give træer til børn eller unge, der ikke er gamle nok endnu til at have en personlig konto hos EcoTree?
Absolut! Du kan enten sende træet til en repræsentant (f.eks. en forældre) for den mindreårige eller lade gaven stå på din konto, indtil den mindreårige er gammel nok til at have sin egen e-mailadresse. På det tidspunkt kan du lave overførslen i gavesektionen på din personlige konto. Du har også mulighed for at lave et personligt gavekort, når du sender gaven.
Er det muligt at få et fysisk gavekort sammen med trægaverne?
Vi tilbyder selvfølgelig denne mulighed. I det øjeblik du beslutter dig for at overføre et træ i gavesektionen på din personlige konto, får du mulighed for at lave et gavekort. Du kan vælge et billede blandt forskellige valgmuligheder, indsætte din tekst og udskrive dit gavekort! Bemærk, at modtagerne skal indtaske den angivne gavekode for at tage ejerskab af deres træ(er).
Planlægger I at udvide jeres tilbud til andre regioner i Frankrig?
EcoTree-initiativet giver kun mening, hvis vores tilbud omfatter alle franske skove (sågar måske endda skove over hele Europa), der er misligeholdt, og hvis bæredygtighed kan forbedres. Med dette i tankerne vil EcoTree gerne udvide sit tilbud til at dække hele Frankrig.
Hvad sker der, hvis mine træer vælter eller bliver syge? Hvordan kan uforudsete hændelser påvirke mig eller sætte mig i en ufordelagtig situation i sammenligning med andre?
Formålet med EcoTrees koncept er klart: Gennem din finansiering af træer deltager du i udviklingen af en hel skov, og du drager dermed fordel af produktet fra fældningerne i området i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for salg. Selv hvis der sker noget med dine træer, vil EcoTree sørge for, at alle investorer får del i udbyttet af høsten i henhold til formularen givet i de generelle vilkår og betingelser for salg.
Hvad sker der i tilfælde af en skovbrand?
Taget den nuværende beliggenhed af vores skove i betragtning (Bretagne, Sarthe, Île de France, Limousin) er risikoen for skovbrande af naturlig årsager forholdsvis lav. Vores hold er opholder sig under alle omstændigheder i området hver dag og sikrer skovens bæredygtighed.
Hvad sker der i tilfælde af en storm?
Storme udgør den højeste risiko for denne type investering; ingen vil glemme stormen i 1999 i Europa. Ikke desto mindre er det vigtigt at vide, at en velforvaltet skov (hvilket er præcis, hvad vi specialiserer os i) er meget modstandsdygtig over for storme selv de mest alvorlige. Vores metoder til skovforvaltning omfatter fremme af mangfoldighed af arter, naturlig regenerering frem for rydning, brugen af skovgrænser og -kanter, identificering af vindkorridorer og de seneste prognosemodeller. Disse forbehold bidrager alle kraftigt til at reducere risikoen ved storme. Hvis du er interesseret i dette emne, anbefaler vi at læse 'La forêt face aux tempêtes'. Denne bog opsummerer resultaterne af de undersøgelser og den forskning, der blev foretaget efter stormen i 1999, samt de erfaringer, vi har brug for at lære af. Vi har taget fuldt udbytte af denne viden. Endelig har vi etableret to yderligere garantier for vores kunder. For det første tilbyder vi træer på mange forskellige områder for at mindske risikoen. For det andet så planter vi tre træer for hvert træ købt. Sidst men ikke mindst, så husk på, at du deltager i udviklingen af en hel skov ved at finansiere træer, og du drager fordel af produktet fra fældningen i overensstemmelse med de Generelle vilkår og betingelser for salg.
Tilbyder I forsikring?
EcoTree og dets skovselskab er forsikret for civilretlig ansvar og i tilfælde af manglende opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til god skovforvaltning. Vores forsikring dækker også alle skader, der henvises til i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF, som fx negative, seriøse og målbare ændringer i en naturressource og/eller de økologiske funktioner, den opfylder, der består af beskadigelse af beskyttet jord, vand, arter og naturlige levesteder. Dog er risici forbundet med naturkatastrofer, ildebrand og sygdom ikke omfattet.
Hvad er EcoTrees forpligtelser med hensyn til skovforvaltning?
EcoTree og dets skovselskab stræber efter at sikre, at dine træer vokser under de bedst mulige forhold. Vores grundige skovforvaltning overvåges af en af vores grundlæggere og skovforvaltere, Vianney, selv. Den strenge vedligeholdelse af vores skove omfatter svampebehandling, rydning, beskæring og udtynding for at sikre, at træerne bliver plantet på en måde, der giver optimal vækst. Endelig gør EcoTree brug af en skovbrugsmetode til plantebeskyttelse kendt som 'naturnær skovbrug'. På baggrund af denne filosofi undgår vi monokultur og favoriserer i stedet forskellige aldersklasser af træer inden for samme skovområde. Vi foretrækker desuden naturlig regenerering i stedet for rydningsmetoder og nedskæringer, der kan beskadige vores jordbund. Vi foretrækker en blanding af træer, såsom nåletræer og andet, for at forbedre biodiversiteten og træernes modstandsdygtighed.
Går dit skovbrug og skovdyrkning gennem en begrundet og biologisk tilgang?
Skoven er et levende miljø, hvis integritet, stabilitet og velstand er stærkt afhængig af arternes mangfoldighed. I dette komplekse miljø er ligevægt skabt af dyr, planter og bakterier. Ud fra disse grundlæggende principper opstår der en vished: Jo mere kompleks skoven er - hvad angår blandinger, strukturer, mikrokontekster, grænseflader - jo mere modstandsdygtig, multifunktionel og derfor produktiv er den på lang sigt. I erkendelse af dette har EcoTree vedtaget en naturbaseret skovbrugsforvaltning baseret på minimal indgriben, som hviler på den resulterende modstandsdygtighed. Faktisk mistænkes alt, der ændrer skovens naturlige funktion (reduktion af fx biodiversitet, overdreven foryngelse, forenkling af skovplantningsstruktur, betydelig reduktion af dødt træ osv.), for at modificere biodiversiteten i lavere eller højere grad, og derfor også funktionen af skovens økosystemet. Det er også derfor, EcoTree er forpligtet til ikke at bruge kemikalier i skovbruget. Kun naturlige gødninger anvendes under plantning. I kampen mod insekter bruger EcoTree traditionelle metoder (mod hylobius er det fx en blanding af arter, væv og fuglereder, afvisning af rydning) eller eksisterende organiske stoffer (indførelse af dyr, der går efter insekter, der er planteædere som Carabidae Coleoptera, Cleridae, Rhizophagidae , Coccinellidae, Asilidae Diptera, Syrphidae, Hymenoptera eller Formicidae). Mod hjortedyr vil en naturlig afstødende, Trico (fedt fra får) blive brugt. Ved rydning foretages handlingen manuelt og muligvis mekanisk; Under alle omstændigheder er der ingen kemisk behandling med glyphosat. Endelig ville EcoTree, hvis et system af antropiske (menneskeskabte) forstyrrelser skulle blive erklæret, udvikle tilgangen til at tackle dette system ved at observere skovens modstandsdygtighed. I sidste ende har EcoTrees ledelse til formål at harmonisere innovationer med naturlovene og dermed få mest muligt ud af den naturlige produktion af skovprodukter og -tjenester.

EcoTrees tjenester og garantier

Sikker betaling

Sikker betaling
Stripe - SEPA (€)

Kundeservice

Kundeservice
Tilfredshed eller pengene retur 24/7

EcoTree og AMF

EcoTree og AMF
EcoTree er registreret ved det franske finanstilsyn (AMF: "Autorité des Marchés Financiers") under nummer D-18-01

Et 100% europæisk firma

Et 100% europæisk firma
Støt en ung startup, og bidrag til jobskabelse